Gödselkörning
Flytgödselkörning med tre tunnor, en med 25 kbm och två med 18 kbm lastkapacitet. Utrustade med flödesreglering, kran, ramp och spegel. Vi tömmer allt ifrån stora brunnar till trekammarbrunnar, samt flyttar gödsel från gård till lagerbassäng.

Omrörning av gödsel med Samson, med mycket hög kapacitet.

Fastgödselkörning med två st 16½ kbm två-stegspridare med liggande valsar och spridartallrikar. Bra spridningsbild oberoende om det är slam, kletgödsel, hönsgödsel eller halmrik fastgödsel. Utför även lastning.